Cookies Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies die door zowel AB Zuid-Holland als derde partijen worden geplaatst. Dit doen wij zodat jij optimaal gebruik kunt maken van de functionaliteiten op deze website en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag. Door op ‘Akkoord’ te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies voor de doeleinden zoals beschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Klokkenluiders

Als je een reëel vermoeden hebt van een misstand op of rond je werk, dan kun je daar melding van maken. Het is wel verstandig dat je nagaat of het wel echt om een misstand gaat. Wat een misstand is, staat in de wet beschreven.

Het gaat dan om:

  • schending van een wettelijk voorschrift
  • gevaar voor de volksgezondheid
  • gevaar voor de veiligheid van personen
  • gevaar voor de aantasting van het milieu
  • gevaar voor het goed functioneren van overheidsorganisatie of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Kijk voor alle informatie op: www.huisvoorklokkenluiders.nl. Dit is een adviespunt voor verontruste mensen die vermoedens hebben van misstanden op of rond het werk die het maatschappelijk belang raken. Dit kunnen werknemers zijn, maar ook zzp’ers, uitzendkrachten, ex-werknemers, klanten of leveranciers.

AB Zuid-Holland heeft een klokkenluidersregeling. Dit is een wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat mensen misstanden kunnen melden zonder dat ze daar persoonlijk schade van ondervinden. Klik hier voor de klokkenluidersregeling van AB Zuid-Holland.