Cookies Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies die door zowel AB Zuid-Holland als derde partijen worden geplaatst. Dit doen wij zodat jij optimaal gebruik kunt maken van de functionaliteiten op deze website en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag. Door op ‘Akkoord’ te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies voor de doeleinden zoals beschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Focuspunten voor 2023

03-03-2023

Vol goede en frisse energie hebben we met elkaar een start gemaakt aan het nieuwe jaar, 2023. Een jaar waarin de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de enorme inflatie als gevolg daarvan blijven aanhouden. Volgens economen zorgt de aanhoudende inflatie in combinatie met het lage werkloosheidspercentage voor een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Wat betekent dit voor AB Zuid-Holland?

Bovenstaande externe factoren, nieuwe wet- en regelgeving en de wetenschap dat we te maken hebben met een krimpend ledenbestand, maakt dat wij ons komend jaar gaan focussen op 5 punten.

  1. Opleiden en ontwikkelen van medewerkers
  2. Aantrekken van nieuwe medewerkers
  3. Imago AB Zuid-Holland versterken
  4. Waardepropositie ontwikkelen en communiceren
  5. Klantportefeuille ontwikkelen

Ieder focuspunt wordt middels een projectgroep onderhanden genomen. Uiteraard vertellen we je hier graag per punt meer over.
 

 

1. Opleiden en ontwikkelen medewerkers 

AB Zuid-Holland beschikt over deskundige en betrokken medewerkers met specialistische kennis. Het personeelsverloop is weliswaar laag, maar door vergrijzing is (met name bij bedrijfsverzorging) sprake van uitstroom en verminderde fysieke inzetbaarheid van deskundige en ervaren medewerkers. Daarnaast vraagt de sector om voortdurende kennisontwikkeling. Om onze vooraanstaande positie in de markt te behouden en duurzaam specialistische dienstverlening te kunnen aanbieden, zetten we nadrukkelijk in op het opleiden en (door)ontwikkelen van medewerkers. 
 

2. Aantrekken nieuwe medewerkers  

Er is een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. De economische tegenwind zal in 2023 zijn weerslag hebben op de flexbranche. Sommige klanten zullen door de tegenvallende economische ontwikkelingen en door de hoge energieprijzen moeilijke tijden doormaken en afschalen. Tegelijkertijd kan dit juist de vraag naar flexwerk aanjagen. Per saldo verwachten we dat de vraag naar flexibele arbeid zal aanhouden. We zien daarnaast voor AB Zuid-Holland kansen om een meer strategisch partnerschap aan te gaan met werkgevers op het gebied van werving en selectie, het inwerken van flexkrachten, planning en poolmanagement, waarbij AB Zuid-Holland ‘een leverancier van wendbaarheid’ is. We reageren op de uitstroom door vergrijzing en we verzilveren kansen in de markt door nieuwe medewerkers aan ons te binden. 

We onderscheiden ons daarbij door snel, creatief en mensgericht te handelen. Met behulp van smart ICT en social applications leggen we contacten en brengen we verbindingen tot stand waarmee we het verschil maken en waardoor potentiële medewerkers voor AB Zuid-Holland kiezen. 
 

3. Imago AB Zuid-Holland versterken  

We zijn trots op onze interne cultuur, maar we realiseren ons ook dat we met name onder potentiële medewerkers een conservatief imago hebben. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Uitgaande van ons mensgerichte karakter voegen we toe dat we betekenisvol willen zijn voor medewerkers en opdrachtgevers. Bij AB Zuid-Holland draait het om werkgeluk. Natuurlijk. We benadrukken ons ‘groene karakter’ en de waarde van verbinding tussen mensen en de doelen die zij nastreven. Op die manier werken we aan een bijdetijds imago van AB Zuid-Holland, dat aansluit op de bestaande cultuur. 
 

4. Waarde-propositie ontwikkelen en communiceren  

We willen (meer)waarde creëren voor leden en klanten. Wat die meerwaarde is, hoe we die realiseren en hoe deze ten goede komt aan leden, verduidelijken we en leggen we vast in een waarde-propositie die we uniform en consequent uitdragen naar leden en klanten. Uit die propositie blijkt dat AB Zuid-Holland niet slechts de diensten levert die men verwacht, maar meer dan dat: onze dienstverlening is soms verrassend en overtreft verwachtingen. Dit focuspunt leidt tevens tot een heroriëntatie op de meerwaarde van het lidmaatschap van AB Zuid-Holland: het verbreden en verdiepen daarvan moet op de langere termijn leiden tot het ombuigen van de voortdurende daling van het aantal leden naar een groei van ledental, ook in kwalitatieve zin. We doen dat door extra te investeren in relaties die meerwaarde opleveren, waarbij we de hiervoor genoemde focuspunten nog eens onder de aandacht brengen 
 

5. Klantenportefeuille ontwikkelen  

We zetten nog nadrukkelijker in op het verbinden van onze leden, klanten, ambassadeurs en medewerkers door ze regionaal periodiek samen te brengen in netwerkbijeenkomsten. Bij het ontwikkelen van de klantenportefeuille ligt de focus op agrarische klanten en aanverwante sectoren. We richten ons niet primair op nieuwe massaklanten, om een te grote afhankelijkheid van een of enkele klanten te voorkomen. Bij onze inspanning om de klantenportefeuille te ontwikkelen is een belangrijke rol weggelegd voor ICT. Moderne applicaties en toepassingen maken het mogelijk om contacten en verbindingen tot stand te brengen en vast te leggen die ons een voorsprong in de markt geven. 

Deel dit bericht