Sponsorbeleid

AB Zuid-Holland wil een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. Daarom helpen we verenigingen, instellingen en maatschappelijke doelen graag bij het bereiken van goede prestaties. Maar hoe goed sommige doelen ook zijn, AB Zuid-Holland kan helaas niet alle sponsorverzoeken honoreren. Om voor sponsoring in aanmerking te komen, moet het verzoek aan een aantal criteria voldoen:

  • De sponsoring moet aansluiten bij de kernwaarden van AB Zuid-Holland: betrouwbaar, innovatief en professioneel, dichtbij en persoonlijk, toekomstgericht, goed werkgeverschap en goede reputatie, klantgericht en vakwerk;
  • AB Zuid-Holland sponsort uitsluitend projecten, activiteiten of verenigingen binnen haar werkgebied;
  • AB Zuid-Holland geeft de voorkeur aan sponsoring van activiteiten of partijen die ons de mogelijkheid bieden ons relatienetwerk te onderhouden en versterken en/of onze naamsbekendheid te vergroten.

Voor sponsoring komen in ieder geval niet in aanmerking:

  • Projecten van nationaal opererende instellingen of institutionele particuliere vermogensfondsen;
  • Risicovolle sporten en activiteiten;
  • Organisaties of evenementen die een relatie hebben met thema’s als alcohol, drugs etc;
  • Organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sexe of politieke overtuiging;
  • Studiereizen

Uitsluitend verzoeken die aan bovenstaande criteria voldoen, worden in behandeling genomen. Uw sponsoraanvraag kunt u indienen via info@abzuidholland.nl. In alle gevallen beslist AB Zuid-Holland autonoom over het wel/niet honoreren van uw sponsorverzoek en over de hoogte van het eventueel te verstrekken bedrag. Over redenen voor afwijzing gaan wij niet in discussie.