Program zgłaszania nieprawidłowości

AB Zuid-Holland ceni uczciwość i bezpieczeństwo i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby je zapewnić. Niestety, nie może to zapobiec sytuacjom, w których coś pójdzie nie tak, grozi lub wydaje się, że pójdzie nie tak. Oczywiście zawsze możesz zgłosić to swojemu przełożonemu, innemu przełożonemu, działowi M&O lub członkowi zespołu Management/MT.

Raport

Jeśli chcesz oficjalnie zgłosić niewłaściwe postępowanie, podejrzenie niewłaściwego postępowania, naruszenie lub groźbę naruszenia prawa unijnego w AB Zuid-Holland, skorzystaj z tego formularza.

Formularz działa za pośrednictwem anonimowej strony internetowej, która gwarantuje anonimowość. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez (zewnętrzną) poufną osobę kontaktową AB Zuid-Holland. Osoba ta skontaktuje się z Tobą w ciągu 7 dni roboczych w celu omówienia dalszych kroków.

Program zgłaszania nieprawidłowości

Jeśli chcesz oficjalnie zgłosić nadużycie, podejrzenie nadużycia, naruszenie lub ryzyko naruszenia prawa UE w AB Zuid-Holland, w niniejszym regulaminie znajdziesz informacje, jak to zrobić.

Przepisy te zapewniają również ochronę osobom zgłaszającym (podejrzewane) nadużycia i naruszenia prawa UE. W przypadku wątpliwości co do zasad, pytań dotyczących ich interpretacji lub sugestii dotyczących ulepszenia tego raportu, prosimy o kontakt z przełożonym, działem M&O lub (wewnętrzną lub zewnętrzną) poufną osobą kontaktową w naszej organizacji.