Klokkenluidersregeling

AB Zuid-Holland heeft integriteit en veiligheid hoog in het vaandel staan en we doen er dan ook alles aan om beide te waarborgen. Dat kan helaas niet voorkomen dat het weleens misgaat, mis dreigt te gaan of mis lijkt te gaan. Uiteraard kan je daar altijd melding van maken bij jouw leidinggevende, een andere leidinggevende, de afdeling M&O of bij een Directie/MT lid.  

Melding maken

Wil je officieel melding doen van een misstand, van een vermoeden van een misstand of van een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht binnen AB Zuid-Holland, dan kun je gebruik maken van dit formulier.

Het formulier werkt via een anonieme website waarbij anonimiteit gewaarborgd is. De melding wordt in behandeling genomen door de (externe) vertrouwenscontactpersoon van AB Zuid-Holland. Uiterlijk binnen 7 werkdagen wordt er contact met je opgenomen om te bespreken wat de passende vervolgstappen zijn.

De klokkenluidersregeling

Wil je officieel melding doen van een misstand, van een vermoeden van een misstand of van een schending of een gevaar voor schending van het Unierecht binnen AB Zuid-Holland, dan vind je in deze regeling hoe je om moet gaan met het officieel melden daarvan.  

Deze regeling biedt bovendien bescherming aan melders van (vermoedens van) misstanden en inbreuken op het EU-recht. Als je twijfelt over de regels, vragen hebt over de uitleg daarvan of suggesties hebt voor verbetering van deze melding, dan kan je terecht bij jouw leidinggevende, de afdeling M&O of de (interne of externe) Vertrouwenscontactpersoon van onze organisatie.