Een betrouwbare partner, natuurlijk!

Bij ons kun je rekenen op kwaliteit en op een betrouwbare samenwerking. Wij zijn NEN 4400-1 gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid en aangesloten bij de ABU: de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Bovendien zijn wij in het bezit van het veiligheidscertificaat voor uitzendbureaus (VCU-certificaat).

AB Zuid-Holland is lid van de ABU

AB Zuid-Holland is aangesloten bij de ABU. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is sinds 1961 de belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Met ruim 480 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie zo'n 65 procent van de markt. Een ABU-lid moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies.

AB Zuid-Holland is NEN 4400-1 gecertificeerd

De Stichting Normering Arbeid certificeert alleen als een uitzendbureau aan alle aspecten van de norm voldoet. Met de certificering van de Stichting Normering Arbeid bewijst AB Zuid-Holland dat haar personeelsadministratie op orde is, dat wij op tijd de belastingen en sociale premies betalen en dat onze uitzendkrachten gerechtigd zijn in Nederland te werken. AB Zuid-Holland is NEN 4400-1 gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid.

AB Zuid-Holland is in het bezit van het SNF certificaat

Wij vinden het belangrijk dat onze huisvesting voldoet aan bepaalde normen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Onze huisvestingslocaties dienen aangemeld te zijn bij de Stichting Normering Flexwonen en worden jaarlijks gecontroleerd. De huisvesting voldoet aan de eisen en eventuele gebreken zijn snel opgelost waardoor wij het SNF certificaat hebben en de huisvesting in het register van de Stichting Normering Flexwonen ingeschreven staat.

AB Zuid-Holland is in het bezit van IPM Plaagdierbeheersing

Sinds 2017 werken plaagdierbeheersers volgens de Integrated Pest Management (IPM) methodiek om knaagdieren rond gebouwen en voedselopslagplaatsen te bestrijden. Deze verplichting geldt vanaf 2023 ook voor de bestrijding in schuren, stallen en gebouwen. Onze vakbekwame specialisten zijn in het bezit van het certificaat IPM Knaagdierbeheersing en zijn in staat doordacht een plan van aanpak op te stellen om ongedierte (preventief) te bestrijden.

AB Zuid-Holland is VCU gecertificeerd

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Het VCU-systeem is net als VCA ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).