Disclaimer

Door deze site te raadplegen, stem je in met onderhavige voorwaarden. De pagina's en overige inhoud van de websites zijn eigendom van AB Zuid-Holland Holding BV en de vennootschappen die daartoe behoren of daaraan gelieerd zijn, hierna te noemen AB Zuid-Holland. AB Zuid-Holland besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Niets uit deze sites mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van AB Zuid-Holland. Het wijzigen van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van de websites bevatten beelden die onder het auteursrecht (van de relaties) van AB Zuid-Holland vallen. Tenzij anders aangegeven is het handelsmerkrecht van AB Zuid-Holland van toepassing, dit betreft onder andere het merk en logo van AB Zuid-Holland.

AB Zuid-Holland wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe-, indirecte-, bijzondere- of gevolgschade, hetzij enige schade ontstaan door het gebruik van de website, problemen veroorzaakt door de website, technische storingen of de inhoud van de website, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan deze website zijn gekoppeld.

AB Zuid-Holland streeft ernaar alle documenten en bestanden die op de website worden geplaatst voorafgaand aan de plaatsing te controleren op virussen. Het is niet gegarandeerd dat bestanden en documenten geen virussen bevatten. AB Zuid-Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, als gevolg van eventuele virussen.

De informatie op de websites, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan Nederlands recht.