Een interessante ontstaansgeschiedenis

AB Zuid-Holland helpt werkgevers aan personeel en werkzoekenden aan werkgevers.
‘Groen’ is van oorsprong ons domein; de agrarische sector. Inmiddels is AB Zuid-Holland in veel verschillende sectoren actief.  Als ondernemer telt maar één ding: de continuïteit van jouw bedrijf. Dat werkte vroeger ook al zo en daarom werden in de jaren zestig van de vorige eeuw kleine coöperaties opgericht die in geval van calamiteiten bedrijfsverzorgers leverden. Vandaag de dag zijn deze samenwerkingsverbanden opgegaan in AB Zuid-Holland. Onze coöperatie streeft nog altijd hetzelfde doel na: zorgen voor continuïteit binnen de bedrijfsvoering van ondernemers.

  • 1955
  • 1959
  • 1997
  • 2005
  • 2023

Halverwege de jaren ’50 kent Nederland een flinke economische groei, dit resulteert in een grote vraag naar arbeidskrachten in vele branches. Tegelijkertijd is er sprake van mechanisatie, er zijn minder arbeiders nodig om het land te bewerken. Zij verruilen de agrarische bedrijven voor werk in andere sectoren.

De agrarische bedrijven worden kleiner, qua bemensing, en zijn daardoor kwetsbaarder bij ziekte, ook is er behoefte aan arbeidsvoorziening bij seizoenspieken. Zo komt in 1959 de eerste boerenhulp- vereniging tot stand, en onstaat de mogelijkheid om hulp in te schakelen bij ziekte en/of overlijden van de ondernemer en om beschikbare arbeid onderling te herverdelen.

Op 14 december 1959 besluiten 4 boeren de handen in één te slaan en wordt de eerste ‘Coöperatieve Boerenhulpverleningsdienst’ opgericht. In geval van, met name, uitval door ziekte kan er een bedrijfsverzorger ingeschakeld worden om de werkzaamheden op de boerderij over te nemen. Immers de koeien moeten gemolken worden, de oogst van het land etc.

Deze ontwikkeling leidt tot interesse van andere boeren, al snel ontstaan er door heel Nederland meerdere lokale coöperaties. In Zuid-Holland is het begin jaren ’60, als vereniging ‘Delfland’ de eerste boerenhulp aanbiedt. Steeds meer verenigingen sluiten zich aan bij de centrale bond, een bond met als kerntaak het leveren van personeel in geval van een calamiteit en het herverdelen van arbeid bij piekmomenten.

Om slagkracht te vergroten worden er door de jaren heen diverse lokale verenigingen samengevoegd tot regionaal opererende coöperaties. Het belang van deze fusies is dat er veel meer innovatiekracht ontstaat, en de kosten hiervoor kunnen worden gedeeld. Zo gaan halverwege de jaren ‘90 in Zuid-Holland de verenigingen ‘Delfland’ en ‘Rijnstreek’ samenwerken, later sluiten ook de verenigingen ‘Zuid-Hollandse Eilanden’ en ‘Westland’ aan.

Eind jaren ’90 worden de werknemers niet meer alleen ingezet ter vervanging van de agrarische ondernemer, maar ook voor het uitvoeren van sectorspecifieke werkzaamheden zoals klauwverzorging, buxusbollen knippen en het selecteren van aardappelen. Daarnaast is de organisatie ook buiten de agrarische sector, in aanverwante branches met dezelfde werkmentaliteit, actief. Zo vind je onze medewerkers onder meer terug in de sectoren groenvoorziening, bouw, food, logistiek, industrie en grond-, weg- en waterbouw..

AB Zuid-Holland in haar huidige vorm bestaat sinds 2005. Agrarische bedrijfsverzorging, diverse specialistische dienstverlening door goed opgeleide en daar waar nodig gecertificeerde medewerkers, professioneel materieel, een volwaardige uitzendtak om bij piekbelasting medewerkers te leveren in diverse sectoren, kwaliteitsinspecteurs opleiden voor in de voedselindustrie, de sproeicombinatie, plaagdiermanagement, veescheren, de boompootmachine en ga zo maar door. AB Zuid-Holland is werkzaam vanuit drie regiokantoren in Wateringen, Hazerswoude-Dorp en Stellendam, waardoor we overal zeer goed bereikbaar zijn. Op naar nog eens 60 jaar! Wij zijn er klaar voor!

Door het vizier op de toekomst te richten, maar ook onze afkomst niet uit het oog te verliezen, staat AB Zuid-Holland tot op de dag van vandaag bekend als een betrouwbare, no-nonsense en mensgerichte organisatie. AB Zuid-Holland blijft met haar leden en klanten meebewegen. Steeds weer onderzoeken we op welke manieren we toegevoegde waarde kunnen leveren. Er is inmiddels zoveel dienstverlening die onze vakspecialisten kunnen leveren, teveel om op te noemen. We blijven werken vanuit onze coöperatieve gedachte; samen met elkaar en voor elkaar.