16-06-2023

Nieuw bestuurslid: Nancy

Op donderdagavond 1 juni j.l. is Nancy Jongenotter – van Hassel door de ledenraad benoemd als nieuw bestuurslid. Nancy vervang Anneke Boeren – de Snaijer die na de maximale termijn van 10 jaar afscheid heeft genomen van het bestuur. We hebben haar hartelijk bedankt voor al die jaren inzet. 

Sinds 1997 is Nancy via het bedrijf Kwekerij Willem Jongenotter als lid aan AB Zuid-Holland verbonden. Het bedrijf kent een lange geschiedenis en inmiddels zijn de zonen de 5e generatie die het tuinders vak beoefenen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de opkweek van groene planten, met name gericht op dieren, zoals Kattengras, Callisia en Chlorophytum.   
 
Binnen het bedrijf is Nancy verantwoordelijk voor de financiën, personeelszaken, regelgeving en overige administratieve zaken. Naast haar werkzaamheden bij Kwekerij Willem Jongenotter is Nancy een dag per week werkzaam als schadebehandelaar bij Equipe Paardenverzekeringen in Waspik.  
 
Het bestuur van AB Zuid-Holland is verheugd om Nancy te verwelkomen en zijn er van overtuigd met haar een passende vervangster te hebben gevonden voor Anneke Boeren – de Snaaijer. Met haar kennis, achtergrond en bedrijfslocatie binnen het werkgebied van AB Zuid-Holland vult Nancy de overige bestuursleden goed aan. Hierdoor blijft het bestuur een evenredige afspiegeling van het ledenbestand, iets waar we trots op zijn!